အမျိုးအစားအားလုံး
EN

သတင်း

ကုမ္ပဏီ၏အဓိကဖြစ်ရပ်များသတင်း

Performing a Quality Control inspection by Willcan

ဖောက်သည်တိုင်းကိုလုံလောက်စွာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်

The pandemic has recently been brought under control and many orders have resumed production. Our Willcan implement a strict product inspection process to ensure the quality control of each order product. Please trust us , join us , we will open a new fresh door for you.