အမျိုးအစားအားလုံး
EN

သတင်း

ကုမ္ပဏီ၏အဓိကဖြစ်ရပ်များသတင်း

A closer look on production process

ဖောက်သည်တိုင်းကိုလုံလောက်စွာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်

This time Willcan took everyone into the ceramic factory to take a closer look at the ceramic production process.and please follow me, I will show you more ceramic things.