Όλες οι κατηγορίες
EN

ΝΈΑ

Νέα σημαντικών γεγονότων της εταιρείας

Προμήθεια νέας αυτόματης γραμμής παραγωγής 2

Η Εταιρεία στοχεύει στην εξυπηρέτηση όλων των πελατών με επιμέλεια

Το εργοστάσιο μας έχει εγκαταστήσει μια σειρά αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής του, ενώ παράλληλα προσαρμόζει το σχεδιασμό σε κάθε τμήμα της αγοράς. Η βελτίωση της τεχνολογίας Ε & Α και της πρώτης ύλης καθώς και η τελική σχεδίαση οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος των αγοραστών.